Het Parool 1 februari: Wonen naast het werk

Dienstwoningen liggen vaak op bijzondere plaatsen en zijn niet zelden een
monument. Drie bewoners over hun (voormalige) dienstwoning.

Lees hier het verhaal:

dienstwoning deel 1
dienstwoning deel 2