Inct: Podcastrecensie Meneer van Dale.

Als de Dikke van Dale kon praten, zou hij de stem van Van Dale-uitgever Jaap Parqui kunnen hebben. Serieus, ietwat nasaal en stijfjes, zoals je je bij een leraar wiskunde of klassieke talen zou kunnen voorstellen. Parqui presenteert sinds 2021 de podcast Meneer van Dale en laat zijn stem dus volop horen. In deze podcast draait het om taal. Parqui praat met taalfanaten en deskundigen over hoe we ons uitdrukken, de invloed van taal op hoe we denken en ons uitdrukken. In elke aflevering staat een vraag centraal, zoals: Wat is begrijpelijke taal? Waarom zijn taalregels belangrijk? Waarom zou je als leerling woordenboeken gebruiken, terwijl je ook Google kunt gebruiken?

INCT: podcastrecensie Leve(n) Lezen

Iedereen die een goed gevulde boekenkast heeft, zal het wel eens hebben meegemaakt: de gast – vaak ook
een fervent lezer – die met zijwaarts geknikt hoofd keurend de titels op de boekruggen afspeurt. Uit
interesse, of om te achterhalen wat voor vlees hij in de kuip heeft. Wat zegt die plank vol Deepak Chopra?
Waarom zoveel Reve? Vanwaar die voorkeur voor Mensje van Keulen? Wat doet dat rijtje Perzische poëzie
daar?

Inct: Literair hardloopblad is klaar voor het grote publiek.

Met wisselend succes kwamen de afgelopen decennia literaire sportbladen op de markt. Hard Gras, De Muur en Soigneur hielden stand, andere vielen vroegtijdig om. Het literaire sportblad Mystical Miles is in maart vorig jaar met frisse moed begonnen. Een niche? Hoofdredacteur Koeleman vindt van niet, gezien het grote aantal hardlopers in Nederland. Hij heeft er alle vertrouwen in: “Als 1 procent van alle lopers in Nederland ons blad leest, hebben we al 30.000 abonnees.”https://inct.nl/news/9149/literair-hardloopblad-mystical-miles-is-klaar-voor-het-grote-publiek

Inct: podcastrecensie De Nieuwe Contrabas.

Chrétien Breukers (1965), schrijver, publicist en beheerder van De Contrabas, en Hans van Willigenburg (1963), journalist, schrijver en dichter, zonder scrupules bespreken in hun podcast De Nieuwe Contrabas, zal ongetwijfeld wel eens tegen het zere been van deze of gene zijn. Toch spreekt er bovenal een grote liefde voor literatuur uit. Want de mannen kunnen evengoed lyrisch zijn over nieuw werk, klassiekers en auteurs die bij het brede publiek onbekend zijn. Ze brengen hun bespiegelingen lichtvoetig, maar serieus en met aandacht. Ieder boek dat aan de orde komt, hebben zij grondig gelezen en ze volgen daarbij niet alleen hun eigen voorkeur.

Inct: Tom Jessen, meer dan de sidekick van Maarten van Rossem.

Tom Jessen (32) verwierf met de podcast die hij samen met Maarten van Rossem maakt bekendheid onder een breder publiek. Maar daarnaast is hij al veel langer dagvoorzitter en presentator van online en fysieke evenementen, live streams en podcasts. Jessen vertelt aan de hand van de Maarten van Rossem-podcast hoe je een podcast-publiek opbouwt en aan je bindt.

INCT: Boeken in de taal van je hart.

Uitgeverij Afûk geeft boeken in de Friese taal en over de Friese cultuur en geschiedenis uit. Onder de
bezielende leiding van uitgever Ernst Bruinsma houdt de Friese uitgever de regionale taal hiermee levend.
Het bereik is klein, de oplages gering, maar het weerhoudt Friese auteurs er niet van in hun eigen taal te
publiceren. Vooral dichters slagen erin hun poëzie ook Nederlandstalig te laten uitgeven, waardoor ze
uiteindelijk landelijke erkenning krijgen.

Inct: Flirt Flamand brengt Nederlandstalige en Franstalige literatuur bijeen.

De kans dat een Waal een boek van Stefan Hertmans of Lize Spit las, was voorheen niet zo groot. Omgekeerd waren schrijvers als Thomas Gunzig of Adeline Dieudonné in Vlaanderen niet erg bekend. Flirt Flamand van Literatuur Vlaanderen verbindt sinds drie jaar de Franstalige en Nederlandstalige literatuur in België en brengt zo twee boekenwerelden samen. Een voorbeeld voor uitgevers die ook in of uit een ander taalgebied willen uitgeven.

Inct: podcastrecensie De Waanzinnige Podcast

Waanzinnige Podcast is bedoeld voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. In 7 tot 14 minuten vertelt steeds een ander kind aanstekelijk over zijn of haar lievelingsboek. In de eerste serie afleveringen zijn dat leerlingen uit groep 4, de tweede is gemaakt door groep 7, de derde door groep 5 en in de vierde, die nu loopt, zijn de oudste leerlingen uit groep 8 te horen.

INCT: Lezen met verrijking.

Tom van Eijk bedacht de Mooky, een digitaal boek dat meer is dan alleen letters. Mooky’s worden verrijkt
met afbeeldingen, video’s, audio, woordenboeken, polls, quizzen of challenges. Sinds vorige week zijn de
eerste publicaties op zijn digitaal leesplatform Mooky.app te vinden. Op termijn krijgen auteurs en uitgevers
ook de mogelijkheid om zélf Mooky’s te ontwikkelen.