Max magazine: Zingen in een koor

Zingen in een koor is razend populair. In Nederland besteden 1,7 miljoen mensen hun vrijetijd aan een zangkoor. Daarmee is het een grotere hobby dan bijvoorbeeld voetbal. Ons land heeft bovendien na Oostenrijk de grootste koordichtheid van de wereld. Wat is toch de aantrekkingskracht van het samen zingen? Leden van Popkoor Noisy Voices uit Amsterdam en van Het Grachtenkoor uit Maarssen vertellen het.

45_MAX2018-p008-010

Max Magazine: Voorzieningen verdwijnen in kleine dorpen.

Door vergrijzing en gebrek aan werkgelegenheid verliezen kleine dorpen in krimpregio’s steeds meer voorzieningen, zoals een supermarkt, een café of een bank. Toch blijken de bewoners niet altijd ontevreden te zijn over de leefbaarheid in hun dorp. Ze zijn vaker actief als vrijwilliger en doen mee aan bewonersinitiatieven, wat de onderlinge band versterkt.

03_MAX2018_p008-010

Max Magazine: Gemengd huwelijk

Rinus en Reintje (beiden 78) uit Nunspeet leerden elkaar kennen toen ze zestien jaar waren. Rinus is Indisch en Reintje zo Hollands als maar kan. Haar vader was tegen hun relatie. Alles moest stiekem. Uiteindelijk kwam het goed en trouwden ze, de cultuurverschillen ten spijt.

20_max2017_p030-031