INCT: Podcastrecensie Van Dis Ongefilterd

Het woud aan podcasts dijt almaar verder uit. Niet alleen de jonge garde, maar ook heren van zekere leeftijd
en statuur voelen zich aangetrokken tot dit medium, waarop zij naar hartenlust hun kennis, meningen en
liefhebberijen kunnen spuien.