Vriendin: Als je rouwt, maar niet om iemand die overleden is.

Levend verlies is iets waarmee je een leven lang te maken kunt hebben, zoals een chronische ziekte of een kind met een ernstige beperking. Het stuit vaak op onbegrip. En aan levend verlies zit geen einde: het is chronische rouw.