VIND: Pop Art in Gent.

In de jaren vijftig van de 20ste eeuw ontstaat
er in Londen en New York als visueel antwoord op een materialistische cultuur een
fenomeen: popart. In de jaren zestig spreekt
de toegankelijke stijl tot de verbeelding van
jonge Europese kunstenaars en bereikt de
stroming nieuwe hoogten. Beeldtaal wordt
ontleend aan de massamediawereld. De
thematiek is nog altijd herkenbaar en popart
blijft dan ook een bron van inspiratie.