Max Magazine: Voorzieningen verdwijnen in kleine dorpen.

Door vergrijzing en gebrek aan werkgelegenheid verliezen kleine dorpen in krimpregio’s steeds meer voorzieningen, zoals een supermarkt, een café of een bank. Toch blijken de bewoners niet altijd ontevreden te zijn over de leefbaarheid in hun dorp. Ze zijn vaker actief als vrijwilliger en doen mee aan bewonersinitiatieven, wat de onderlinge band versterkt.

03_MAX2018_p008-010