Max magazine: Volksverhalen zijn van alle tijden.

Recente verhalen over bloed drinkende satanisten en pedonetwerken aan het Binnenhof,
die door complotdenkers worden verspreid, passen in de traditie van de volksverhalen
die al eeuwenlang van mond tot mond gaan.