Max Magazine: Follies. Curieuze bouwsels.

Follies zijn architectonische dwaasheden, zoals een zelfgebouwd kasteeltje in de achtertuin, een schijnruïne of een kluizenaarshut. Nederland telt er honderden. Kunsthistoricus Wim Meulenkamp (69) heeft zich gespecialiseerd in follies en bracht ze in kaart.