Max magazine 6: Wie is de baas in de klas?

Leraren uitdagen gebeurt sinds jaar en dag, maar inmiddels gaat het verder dan dat. Steeds meer docenten, vooral op het vmbo, krijgen te maken met verbaal en fysiek geweld van leerlingen. Zij voelen zich minder veilig op school en zijn niet meer vanzelfsprekend een autoriteit. Hoe komt dat?