Het Parool/PS van de Week 3 december: Zangkoor Soul Sound Formations

‘Let erop dat je niet te snel zingt.’ Het Soul Sound Choir is een van de zeventig geregistreerde koren van Amsterdam. De achttien leden repeteren elke maandag en noemen zichzelf een tamelijk goed amateurkoor. Vlak voor hun jaaroptreden: ‘Mooi mensen! Geniet ervan!’

001 002 003 004 005 006