artikel over cafe anderz

“Ooit was café De Berlagerie op het Mercatorplein een donker en rumoerig café met kleurrijke klandizie. UitbaterHerman Verheul heeft het roer omgegooid. Hij doopte het etablissement dit weekend om tot eet- en drinklokaal Anderz.”

 

Download deel 1

Download deel 2