Vriendin: Meer eenzaamheid dan ooit.

Maximaal 2 gasten… Plan jij je hele week vol om toch al je
vriendinnen te kunnen zien? Anderhalf miljoen Nederlanders
hébben niet eens (zo veel) vrienden. En dat voelt in deze
tijd nóg eenzamer.