Vriendin: Kinderarmoede

NIEUWE FIETS? OP DE VOETBALCLUB? VOOR 1 OP DE 13 KINDEREN IS
HET NIET VANZELFSPREKEND. BIANCA: “IK DICHT HET ENE GAT MET HET
ANDERE. DE HELE DAG MAAK IK ME ZORGEN.