Vind: Poëtisch Realisme. Schilder Hermanus en de nieuwe kunststroming.

Hij volgde de kunstacademie maar werd drukker. Toch is het Schilder Hermanus (19552017) geweest die aan de wieg stond van het Poëtisch Realisme. Zijn weduwe Rian – en medegrondlegger van deze kunststroming – vertelt over de weg daarnaartoe. Over zijn ideeën, zijn werk en hun gezamenlijke kunst.

Poetisch Realisme