VIND: Heimelijk commentaar in de zestiende eeuwse kunst.

Religieuze voorstellingen met een dubbele laag.De 16e eeuw was een tijd van godsdienstoorlogen, onderdrukking door de Spanjaarden en opstand in de Nederlanden. Dat is terug te zien in het werk van Pieter Bruegel de Oude. Veel schilderijen tonen een bedekte kritiek op het Spaanse religieuze terreurbewind. Zijn zoon Pieter, tijdgenoten en navolgers zetten deze werkwijze voort.