Max Magazine: Zorg aan huis. Beter en goedkoper.

Ester Bertholet (51) richtte een aantal jaren geleden de eerste praktijk ouderengeneeskunde
op in Velp. Door ouderen thuis te bezoeken en problemen vroegtijdig te signaleren,
kunnen ziekenhuisopnames vaak voorkomen worden en gaan senioren minder snel
naar een verpleeghuis. “Met eenvoudige oplossingen kun je vaak al veel verbeteren in
de kwaliteit van leven.

Fotografie: Nynke Arends