Max Magazine: Yvonne Keuls over haar band met Indië. ‘De herinneringen moeten levend blijven.’

Schrijfster Yvonne Keuls (90) kwam op zevenjarige leef- tijd vanuit Indië naar Nederland. Als dochter van een half-Javaanse moeder is ze nauw verbonden met de Indische cultuur en geschiedenis. Hoewel er thuis veel
gelachen werd, speelden de oorlog en de Japanse bezettingstijd altijd een rol in haar leven. Ook door de ervaringen van haar man Rob, die in verschillende Jappenkampen zat. Tijdens de Nationale Indië-herdenking op 15 augustus zullen zij daar weer bij stilstaan.