Max Magazine: “Kameraadschap en teamwork. De dienstplicht was zo slecht nog niet.”

Defensie voert vanaf september dit jaar een zogeheten ‘dienjaar’ in voor gemotiveerde
jongeren om hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Het kan een opmaat zijn voor een baan
bij de krijgsmacht. Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders werden van 1950 tot 1997
opgeroepen voor militaire dienst. Voor sommigen een bezoeking en tijdsverspilling.
Anderen hielden er levenslange vriendschappen aan over, leerden er discipline,
samenwerken en doorzettingsvermogen. Ze veranderden er van jongen tot man.