Max Magazine: Jan Beuze is bewaker van onze dijken.

n zijn jeugd verloor Jan Beuze (74) zijn hart aan de IJssel. Nu bewaakt hij als vrijwillig dijkwacht bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijken van zijn geliefde rivier.