Max Magazine: Irene Godderij (69) is geestelijk verzorger aan de Costa Blanca

Irene Godderij (69) werkt als
geestelijk verzorger aan de
Spaanse Costa Blanca. Daar
biedt zij hulp en begeleiding
aan Nederlandse ouderen die te
maken krijgen met een ernstige
ziekte of het verlies van een
dierbare. Zij doet dit geheel op
vrijwillige basis.

Lees hier het verhaal:

07_MAX2016_p030-031