Inct: Tom Jessen, meer dan de sidekick van Maarten van Rossem.

Tom Jessen (32) verwierf met de podcast die hij samen met Maarten van Rossem maakt bekendheid onder een breder publiek. Maar daarnaast is hij al veel langer dagvoorzitter en presentator van online en fysieke evenementen, live streams en podcasts. Jessen vertelt aan de hand van de Maarten van Rossem-podcast hoe je een podcast-publiek opbouwt en aan je bindt.