INCT: De Bijbel als graphic novel.

Willeke Brouwer schreef de Bijbel in graphic novel-stijl, speciaal voor kinderen tussen 9 en 12 jaar:
Ongelooflijke Bijbelverhalen. De bijbel is rijk geïllustreerd en bevat niet alleen verhalen uit het Oude en
Nieuwe Testament, maar ook allerlei grappige, historische feiten. Het is de eerste graphic novel-bijbel die
Uitgeverij Royal Jongbloed uitgeeft.