INCT: Boeken in de taal van je hart.

Uitgeverij Afûk geeft boeken in de Friese taal en over de Friese cultuur en geschiedenis uit. Onder de
bezielende leiding van uitgever Ernst Bruinsma houdt de Friese uitgever de regionale taal hiermee levend.
Het bereik is klein, de oplages gering, maar het weerhoudt Friese auteurs er niet van in hun eigen taal te
publiceren. Vooral dichters slagen erin hun poëzie ook Nederlandstalig te laten uitgeven, waardoor ze
uiteindelijk landelijke erkenning krijgen.