Het Parool 4 juli: Aan de stok

Wie aangewezen is op een wandelstok, is al lang niet meer aangewezen op de rubberen exemplaren uit de zorgwinkel. ‘Ik ken iemand die altijd met een adelaarsgreep loopt.’