Het Parool 31 januari: Inburgeringscursus in Amsterdam

Elke vluchteling die sinds 2013 een verblijfsvergunning heeft, is verplicht om zélf een geschikte cursus te zoeken en in drie jaar in te burgeren. Wat leren ze dan precies? PS schoof aan bij de inburgeringslessen van Vluchtelingenwerk op het Surinameplein.

inburgering inburgering2 inburgering 3 inburgering 4

 

 

 

 

 

inburgeringscursus