Het Parool 30 januari: De Schoolschrijver. Deze leesmethode wakkert het leesplezier van kinderen aan.

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen holt achteruit. Een op de drie kinderen begrijpt niet wat er in een tekst staat. Dankzij de lesmethode van De Schoolschrijver kregen leerlingen van basisschool De Vier Windstreken in Noord plezier in lezen.https://www.parool.nl/a-b1267da3