Het Parool 14 december: Buurtsociëteit Het Open Huis ontvangt al vijftig jaar alleenstaanden.

Bijna vijftig jaar geleden begon Het Open Huis als ontmoetingsplek voor gescheiden veertigers: iets nieuws. Nu komen er vooral ouderen.

Het Open Huis